Nye lesertall for mediebransjen:

– Det er veldig gledelig at NA fortsatt øker

NA opplevde sterk vekst i opplaget i andre halvår av 2019 og har nå 29.000 daglige lesere.

JOBBER HEIMEFRA: Alle journalistene i NA jobber nå fra heimekontor, og papiravisa blir også ferdigstilt av medarbeidere som jobber heimefra, opplyser sjefredaktør Kim Riseth.  Foto: Privat

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det kom fram da de ferske leser- og opplagstallene fra Mediebransjen ble presentert tirsdag. De viser at Namdalsavisa fortsetter å øke:

NA økte sitt offisielle opplag med 220 eksemplarer daglig fra første halvår i 2019 til andre halvår. Opplaget er nå på 10.798.

Flest lesere på mobil

Lesertallene øker også, slik at NA nå har 29.000 daglige lesere. De fleste av leserne er på mobil, der NA har 17.800 daglige lesere, mens tallene for papir er 17.400 lesere.

– Det er veldig gledelig at NA fortsatt øker, og har hatt en fin vekst de siste årene av nye, betalende abonnenter. Det at vi har lyktes med å få flere digitale abonnenter gjør at NA har kunnet satse videre på journalistikken og innholdet vårt, sier sjefredaktør Kim Riseth i NA.


 

Formidabel vekst siste uke

Den siste uka har NA hatt formidabel økning i nettrafikken på grunn av koronaviruset.

– Den siste uka har jo vist at det er viktigere enn noen gang å ha solide og slagkraftige lokalaviser. Det har vært veldig viktig for oss å kunne komme med saklig og faktabasert informasjon, basert på journalistiske prinsipper og etikk, i ei tid der mange føler stor uro og usikkerhet. Heldigvis har den veksten vi har hatt i lojale, betalende abonnenter gjort oss godt rustet for å møte denne krisen. Alle journalistene i NA jobber nå fra heimekontor, og papiravisa blir også ferdigstilt av medarbeidere som jobber heimefra. Enkelte medarbeidere er i heimekarantene, men vi har også journalister som er ute og henter inn stoff og artikler, med de forbehold og restriksjoner som selvfølgelig gjelder, forklarer Riseth.


Sandra frykter hun må føde uten Thor André: – Jeg må forberede meg på at jeg må gjøre dette alene

Med hånda på mammas mage passer Lotta (1) og Emma (4) på lillebror. Terminen er om to uker, men på grunn av koronaviruset ønsker mora å få fødselen overstått så fort som mulig.

 

På én uke har NA hatt over 1,3 millioner sidevisninger, og over 100.000 unike brukere på nettsidene.

– Vi bruker pushvarslinger for de som har nyhetsappen, og nyhetsbrev på e-post til de som er abonnenter, i tillegg til at svært mange oppsøker selve nettsidene for å holde seg oppdatert. Artikler som gjelder smittespredning, folks sikkerhet og informasjon fra myndigheter og kommuner er åpent også for ikke-abonnenter. Flertallet av våre artikler har vært åpne den siste uka, men det er de lojale, betalende abonnentene som gjør at NA i denne situasjonen er i stand til å løse denne delen av samfunnsoppdraget, sier Riseth.

Redusert papirfrekvens?

Han mener også den siste uka viser hvor viktig det er at NA-leserne nå i hovedsak er digitale.

– Papiravisa er fortsatt viktig for mange for å få oppsummering, oversikt og de gode lesehistoriene, men for å kunne gi oppdaterte nyheter og informasjon er vi avhengig av at abonnentene også er innlogget og på nett. Det at flere lesere blir heldigitale gjør at vi også har sett på om vi må redusere frekvensen av papiravisa.

For to år siden gikk NA i papir ned fra seks til fem dager i uka.

– Etter omlegginga så vi at vi klarte å lage mer og bedre innhold totalt sett, både på nett og papir. Koronakrisen gjør at selv om det nå er stor etterspørsel etter nyheter og informasjon på nett, så opplever vi en dramatisk nedgang i papirannonsene. Det gjør at vi kan bli nødt til å framskynde ytterligere nedgang i papirfrekvensen, sier Riseth.


Kjøpmann korona-fast på hotell 4.500 kilometer unna butikken

Fra et hotellrom i Puerto Rico, styrer kjøpmann Åse Sæther Rema-butikken på Amfi-senteret i Namsos 4.500 kilometer unna, med gullkantet hjelp av ansatte.

 

Økt kostnad per eksemplar

NA-redaktøren mener papiravisa vil overleve i overskuelig framtid, men innser at det ikke vil være grunnlag for utgivelse fem dager i uka, når kostnadene på hvert eksemplar går kraftig opp.

– Dette er en del av den generelle utviklinga, men koronakrisen gjør at digitaliseringen av samfunnet går enda raskere. Hvis koronakrisen slår til for fullt kan vi også få problemer med å få levert ut papiravisa enkelte dager hvis trykkeriet og distribusjonen rammes av sykdom, derfor er det enda viktigere at vi klarer å levere innholdet digitalt, sier Riseth.