Mistanke om to smittede avkreftet

Sykehuset Namsos har i løpet av helgen hatt to innlagte pasienter med mistanke om smitte.

INGEN SMITTEDE: Kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen i Helse Nord-Trøndelag opplyser at to tilfeller av koronamistanke ved Sykehuset Namsos er avkreftet.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Prøvesvarene har nå kommet, og heldigvis var disse negative. Dermed har sykehuset i Namsos fortsatt ingen innlagte med påvist smitte, opplyser kommunikasjonssjef i Hele Nord-Trøndelag Svein H. Karlsen søndag ettermiddag i 17.30 tida.

På Sykehuset Levanger er en av dem som var innlagt nå utskrevet.

– De to pasientene som før helga ble rapportert isolert på sengepost, er fortsatt innlagt. Pasienten som mottar intensivbehandling er fortsatt alvorlig syk og innlagt, opplyser Karlsen.

– Våre to sykehus arbeider videre med klargjøring av nye arealer for behandling av smittede pasienter. Kapasiteten er økt gjennom å frigjøre områder i sykehusene som normalt blir benyttet til annen behandling. I tillegg er noen rom bygget om slik at de kan benyttes til isolasjon av pasienter, opplyser kommunikasjonssjefen.

Hittil har nærmere 200 personer respondert på kampanjen der sykehusene i Namsos og Levanger har bedt kvalifiserte innbyggere om å melde seg dersom de kan bidra. I Midt-Norge har sykehusene og sykehusapotekene samlet mottatt 1.400 henvendelser fra innbyggere som vil bidra.