To korona-smittede innlagt på Levanger, ingen i Namsos

– Tusen takk for at dere mobiliserer og strekker dere langt i ei krevende tid

Styret i Helse Nord-Trøndelag hyller de ansatte på de to sykehusene i ei krevende tid.
NAMDALSAVISA

LEVANGER/NAMSOS: Sykehuset Levanger har to inneliggende pasienter med påvist smitte. Sykehuset Namsos har fortsatt ingen innlagte pasienter med påvist smitte.

Statusen på de to innlagte pasientene i Levanger, er at en er isolert på sengepost. Vedkommende er i bedring. Den andre pasienten mottar fortsatt intensiv behandling. Vedkommende er alvorlig syk, men stabil, opplyser helseforetaket i ei pressemelding.

Styret i Helse Nord-Trøndelag skulle egentlig ha gjennomført et styreseminar og styremøte denne uka. På grunn av koronakrisen ble seminaret avlyst, og selve styremøtet ble komprimert til et tre timer langt digitalt møte i dag.

Styreleder: Ingrid Finboe Svendsen. 

 

Et samlet styre avsluttet møtet med å komme med følgende uttalelse:

«Trygg, ansvarsfull og dedikert»

Styret har i dag gjennomført et komprimert styremøte i respekt for den pågående koronakrisen. Gjennom administrerende direktør og hans stab har vi mottatt en statusorientering om hvordan sykehusene og ansatte håndterer situasjonen.

Etter orienteringen ønsker styret å gi følgende uttalelse:

#Styret er trygg på at organisasjonen er rustet for å håndtere krisen på en god måte.

#Styrets klare inntrykk er at ledere og ansatte opptrer ansvarsfullt og dedikert.

– Tusen takk for at dere mobiliserer og strekker dere langt i en krevende tid.

– Vi har respekt for den innsats dere hver for dere og sammen legger ned i en svært krevende situasjon. Styret er takknemlig for den innsats ledere på alle nivå og alle ansatte fremviser til beste for innbyggerne i vår region. Vi opplever at begge våre sykehus tar en ansvarsfull og trygg rolle i den nasjonale dugnaden for å håndtere krisen.

– I løpet av ti dager har dere snudd opp ned på normal organisering. Uten å nøle har dere tatt krevende beslutninger, flyttet avdelinger, frigjort arealer, sikret opplæring, trening og kvalitetssikret at sykehusene skal være i stand til å ta imot et større antall pasienter med koronasmitte.

– På alle nivå strekker organisasjonen og ansatte seg langt. Gjennom tydelige budskap til befolkningen opplever vi at sykehusene og innbyggere står sammen i det å redusere smittefaren og forventet eskalering av pandemien.

Oppdrag

Styret i Helse Nord-Trøndelag har respekt for at koronakrisen må og skal prioriteres i alle ledd.

Det innebærer at administrerende direktør har den fulle støtte i oppdraget dere nå står i:

#Sikre nødvendig beredskap

#Sikre øyeblikkelig hjelp til befolkningen

#Sikre forsvarlig helsehjelp til befolkningen

– Styret har stor forståelse for at det er krevende å stå fremst i rekken i kampen mot pandemien. Vi er trygg på at ledere, tillitsvalgte, vernetjenesten og alle ansatte står sammen som et lag, og tar vare på hverandre.