Ny nasjonal Nav-veileder skal sikre folk hjelp raskere

Nasjonal veileder skal sikre sårbare grupper økonomisk hjelp fortere i disse korona-tider.

JOBB VIA SKYPE: Hanne Reitan Øksnes og Daniel Bergamelli har koordinert arbeidet med veilederen.  Foto: Privat

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi er svært glade for at vi har kunnet bidra i en situasjon som krever ekstraordinære tiltak og innsats. Det er særlig viktig at vi nå gjør alt vi kan for å skape kapasitet i Nav-kontorene til å sikre folk inntekt, sier Erik Stene, direktør for Oppvekst- og velferdsavdelinga hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Kollegene på Nav sosiale tjenester fikk oppdraget om å utarbeide en forenklet nasjonal veileder for saksbehandling av sosialhjelp i Nav – etter at Arbeids- og velferdsdirektoratet og Statens helsetilsyn sendte inn ei bestilling.

48 timer senere var veilederen laget.

Sårbare grupper

Veilederen skal hjelpe Nav-kontorene å levere økonomisk hjelp til de som trenger det mest innen forsvarlig tid.

Nav-kontorene i hele Norge står nå overfor en utfordring med eksplosiv vekst i dagpengesøknader og forventet økt behov for sosialhjelp, fordi folk venter på utbetaling av dagpenger. Denne veilederen skal dermed brukes på Nav-kontorene i hele landet.

– Mange opplever nå at hverdagen blir mer krevende, og utsatte og sårbare personer kan få det enda vanskeligere når hjelpetjenestene helt eller delvis stenger dørene. Dette gjelder også for barn i familier som står uten inntekt, forteller Hanne Reitan Øksnes som har koordinert arbeidet med veilederen – sammen med juridisk seniorrådgiver, Daniel Bergamelli.

Kortere behandlingstid

Veilederen skal foreslå grep for å forenkle og effektivisere saksbehandling av søknader om sosialhjelp. Hensikten er at folk skal få hjelp raskere, samt at Nav-kontorene klarer å ta unna alle søknadene.

STØRRE KAPASITET: – Det er særlig viktig at vi nå gjør alt vi kan for å skape kapasitet i Nav-kontorene til å sikre folk inntekt, sier Erik Stene, direktør for Oppvekst- og velferdsavdelingen hos Fylkesmannen i Trøndelag.  Foto: Fylkesmannen i Trøndelag

Et av forslagene i veilederen er at kravet til dokumentasjon begrenses og at vedtak som fattes har lengre varighet.

– Vi har aldri jobbet med så korte frister før. Det utfordrer, men det er samtidig gøy å få være med på et nasjonalt oppdrag som kan bidra til å avhjelpe situasjonen i Nav-kontorene og gi raskere økonomisk hjelp til dem som trenger det mest, sier fagkoordinator Hanne Reitan Øksnes ved Oppvekst- og velferdsavdelinga hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Veilederen skal hjelpe Nav-kontorene på å levere økonomisk hjelp til de som trenger det mest innen forsvarlig tid. Den skal bare brukes til saksbehandling i unntakstilstand, som nå.