Trønderske kommuner frykter de går tom for smittevernutstyr

– Har ingen akutt mangel

Mens flere trønderske kommuner er bekymret for at de skal gå tom for smittevernutstyr, er det ingen utstyrskrise i Namdalen.

BESKYTTELSE: Ansatte på akuttmottaket på sykehuset har god tilgang på smittevernutstyr. Slik er det ikke i alle kommunene.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Flere kommuner melder nå at de begynner å få små lager av enkelte artikler, opplyser Fylkesmannen i Trøndelag.

Kartlegging

Det er Helsedirektoratet som har bedt fylkesmennene rundt om i landet om å kartlegge behov for smittevernutstyr i kommunene.

Av den grunn har Fylkesmannen i Trøndelag bedt kommunene rapportere på behov for åndedrettsvern, kirurgiske munnbind, hansker og smittefrakker med mer.

Rapporteringa bærer preg av at kommunene har tenkt noe ulikt når det gjelder hva de rapporterer på.

Noen ser for seg mange smittede, og melder derfor om stort behov, mens andre melder behov for det utstyret de vil trenge for å ivareta de som er smittet per i dag.


Lettere å få smittevernutstyr til Norge

EU har åpnet for at helsearbeidere kan benytte smittevernutstyr som ikke fullt ut oppfyller gjeldende krav.

 

Kommunene melder om følgende behov i Trøndelag:

#Åndedrettsvern: 29.070.

#Kirurgisk munnbind: 43.370.

#Ansiktvern (briller eller visir): 9.861.

#Hansker: 99.300.

#Smittefrakk: 47.835.

#Hodebeskyttelse/hetter: 29.890.

I tillegg har mange kommuner meldt inn behov for andre smittevernartikler, som blant annet skoovertrekk og desinfeksjonsmidler.

Status for Namdalen

Slik er statusen for noen av namdalskommunene NA har fått informasjon fra:

Lierne: – Lierne kommune har tilgjengelig smittevernutstyr per nå, opplyser Edith Valfridsson, helse- og omsorgssjef.

Nærøysund: – I Nærøysund er situasjonen den at det er brukt en del beskyttelsesutstyr, men vi har ingen akutt mangel for tida, opplyser kommunikasjonsrådgiver Morten Wengstad.

Han forteller videre at kommunen har fått noe av de bestillingene som er lagt inn i det siste, men ikke de kvanta som er bestilt.

– Så lenge det ikke blir et stort utbrudd, skal vi klare å håndtere situasjonen også om det blir et smitteutbrudd, sier han og viser til kommuneoverlege Sabine Moshövel.

– Hun anslår at vi skal klare å håndtere begrenset smitte i rundt ei uke med det utstyret vi har nå. Men blir det større utbrudd, er vi avhengig av en god del mer forsyninger. Dette gjelder spesielt dersom det bryter ut smitte på institusjon, legger han til.

Overhalla: – Vi har ikke mangel på smittevernutstyr per i dag, med unntak av at det er lite tilgang på sprit. Vi har bestilt mer, sier rådmann Trond Stenvik.

Røyrvik: – Noe har vi bra av, mens andre ting er satt i bestilling, opplyser rådmann Ola Peder Tyldum. Ifølge kopien av lagerstatus smitteutstyr, er det lagt inn bestilling av blant annet håndsprit, plastforklær, masker, nesekateter og forlengerslanger.

Namsos: Namsos kommune melder status to ganger per uke til Fylkesmannen som alle kommuner i Norge gjør nå.

– For Namsos kommune er svaret at vi har relativt begrenset med utstyr på lager, men vi har det mest nødvendige, sier Tore Flosand, virksomhetsleder Helse og forvaltning.

– Vi har bestillinger inne hos våre hovedgrossister, det vil si ordinære kanaler. Her leveres noe, men en god del står på restliste med utsatt levering per dags dato, fortsetter han.

Virksomhetslederen regner med at kommunen får noe materiell fra Helse Sør- Øst RHF som vurderer behov og utdeling til kommunene på en likeverdig måte.

Grong: – Grong kommune har smitteutstyr i en-to uker og har bestillinger inn for å supplere utstyret. Har forståelse av at smitteutstyr er på veg og at dette fordeles etter behov fra sentrale myndigheter, sier ordfører Borgny Grande.

Høylandet: – Status på smittevernutstyr er per i dag ok i Høylandet kommune. Vi har meldt inn bestilling på mer av øyebeskyttere og pustemasker, sier ordfører Hege Nordheim-Viken. Hun forteller at kommunen for øyeblikket også har tilfredsstillende tilgang på utstyr for prøvetaking.

SMITTEVERNUTSTYR: Flere trønderske kommuner melder at de holder på å gå tom for smittevernutstyr.