Trenger du hjelp – ta kontakt!

Bekymret over brå pasientnedgang

Situasjonen omkring koronasmitte ved sykehusene i Helse Nord-Trøndelag er uforandret siste døgn. Samtidig oppfordrer sykehusene akutt syke pasienter om å ta kontakt.

ALLE FÅR HJELP: Medisinsk fagsjef Paul Georg Skogen understreker at alle akuttfunksjoner er i normal beredskap og at alle får øyeblikkelig hjelp.  Foto: Pål Morten Blom Skaret

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Sykehuset Namsos har ennå ikke mottatt sin første pasient med koronasmitte. Ved Sykehuset Levanger er det to pasienter med påvist smitte. En er isolert på sengepost. Den andre pasienten behandles i respirator og er isolert, opplyste kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen i Helse Nord-Trøndelag onsdag ettermiddag.

Bekymringsfullt

– Antall innleggelser via våre akuttmottak er redusert siden nasjonen innførte strenge restriksjoner 12. mars., uttaler sykehusdirektør Tor Åm og fagsjef Pau lGeorg Skogen.

Antall pasienter inn til sykehusene har gått ned siden koronakrisen startet. Fra 12. mars til og med tirsdag 24. mars har Sykehuset Namsos en nedgang på 35 prosent, og Sykehuset Levanger har hatt en nedgang på 31 prosent sammenlignet med samme antall hverdager og helgedager i januar. I gjennomsnitt betyr det 17-18 færre pasienter daglig til akuttmottakene for innleggelse.

– Det er bekymringsfullt, for vi tror ikke helt på at det er færre sykdomstilfeller under koronakrisen. Vi er engstelig for at personer som trenger sykehusbehandling ikke tar kontakt fordi de tror at sykehusene har redusert akuttberedskapen, sier Åm.

Sykehusdirektøren oppfordrer folk som er akutt eller alvorlig syke og trenger hjelp om å kontakte sykehuset sitt på vanlig vis.

– Det er svært viktig at befolkningen forstår at vårt personell står på vakt 24/7, og at akuttfunksjonen er intakt. Øyeblikkelig hjelp vil bli gitt på vanlig måte. Folk som trenger hjelp må ikke nøle med å kontakte AMK/sykehusene, legevaktene og helsetjenesten, understreker Åm og Skogen.

Mulig forklaring

Sykehusene har redusert planlagt aktivitet og klargjør avdelinger for behandling av et større antall pasienter med koronasmitte. Sykehusledelsen har grunn til å tro at bevisst nedtrekk av planlagt aktivitet har frigjort kapasitet og kompetanse, og at flere pasienter får raskere avklart sin diagnose i akuttmottakene.

Men hele svaret ligget neppe her. Sykehusledelsen mener det er grunn til å frykte at enkelte ikke tar kontakt, selv om de trenger hjelp.

– Vi ser ikke bort fra at noen har trukket den slutninga at sykehusene er stengt for annen sykdom, andre helseplager og skader i forbindelse med koronakrisen. Dette er på ingen måte riktig. Sykehusene er ikke stengt, tvert om – vi har normal beredskap for øyeblikkelig hjelp, sier sykehusdirektør Åm og fagsjef Skogen.

Legevaktene og kommuneoverlegene er også opptatt av å tydeliggjøre at folk ikke må nøle med å ta kontakt.

– Også ved legevaktene har det vært en nedgang i antall henvendelser. Det aller meste dreier seg om Covid-19 og krisen vi står i. Vi har ingen grunn til å tro at alle andre helseplager, sykdom og skader har «gått over». Det er derfor grunn til å be folk flest å være årvåken når det gjelder andre helseproblemer, heter det fra kommuneoverlegene i de fire byene i helseregionen; Anita Carlson (Midtre Namdal/Namsos), Leif E. M. Vonen (Værnesregionen), Tommy A. Rehn (Innherred/Levanger) og Sunniva J. N.Rognerud (Inn-Trøndelag/Steinkjer).