En ansatt i hjemmetjenesten i Overhalla er smittet av koronaviruset

VAR PÅ JOBB: – Den ansatte har hatt få eller svært vage symptomer på sykdom og har derfor vært på jobb enkelte dager, før vedkommende gikk i karantene og så ble isolert hjemme etter påvist smitte, bekrefter ordfører Per Olav Tyldum.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – Den ansatte har hatt få eller svært vage symptomer på sykdom og har derfor vært på jobb enkelte dager, før vedkommende gikk i karantene og så ble isolert hjemme etter påvist smitte, bekrefter ordfører Per Olav Tyldum.

Allerede 15. mars gikk Folkehelseinstituttet ut med følgende anbefaling: "Det er svært viktig at alle som har feber, forkjølelse, vond hals eller symptomer på luftveisinfeksjon, holder seg hjemme."

– Hvorfor har vedkommende fortsatt å gå på jobb?

– Ut fra den informasjonen jeg har er det vurderinger vedkommende selv har gjort i samråd med sin leder ut fra situasjonen, sier Tyldum.

Flere i karantene

Alle som mottar tjenester fra Overhalla kommune, og som har hatt besøk av vedkommende, er nå kontaktet og satt i karantene. Øvrige ansatte i kommunen som har vært i nær kontakt med den smittede er også satt i karantene.

– Hvor mange personer er det snakk om?

– Jeg har ikke oversikt over nøyaktig hvor mange det er per nå i ettermiddag. Hvem som må i karantene er basert på faglige vurderinger som er gjort opp mot de prosedyrene vi er pålagt å følge, og de anbefalingene som er gitt, sier ordføreren.

For flere personer er karanteneperioden allerede utløpt uten tegn til smitte. Alle følges opp videre etter behov. Noen pårørende er også varslet etter en nærmere vurdering, opplyser kommunen.

– Hvor langt tilbake i tid er det snakk om?

– Vi har regnet oss tilbake to uker tilbake fra i dag, altså tilbake til 10. mars. Og personer som ikke har vist tegn på sykdom i denne perioden er å anse som smittefrie, sier ordføreren.

Usikker på antall tester

– Har dere en oppdatert oversikt over hvor mange overhallinger som er testet for covid-19?

– Det har jeg ingen oversikt over. Men eventuell testing utføres i henhold til de prosedyrene som er gitt omkring hvem og når det skal testes, sier Tyldum.

– Overhalla kommune har fullt fokus på å forebygge og redusere smittespredning. I likhet med andre kommuner og øvrige helsetjenester må vi likevel forvente at det kan komme smittetilfeller også blant ansatte. Dette må vi håndtere fortløpende på best mulig vis, heter det i meldinga fra kommunen.

Ordføreren oppfordrer nok en gang innbyggerne om å ta anbefalinger og pålegg fra helsemyndighetene på alvor.

– Jeg vet ikke hvor sterkt dette må understrekes, men jeg ber innstendig folk om å bidra på alle mulige vis så smitten kan begrenses så godt det lar seg gjøre, sier han.

Her er Folkehelseinstituttets anbefaling for hjemmekarantene:

Varighet av hjemmekarantene

  • Nærkontakter må være i hjemmekarantene i 14 dager etter siste kontakt med pasienten som har fått påvist viruset.
  • Husstandsmedlemmer til person som er isolert med bekreftet covid-19 må være i hjemmekarantene frem til isolasjon for den syke oppheves, og minimum 14 dager etter karantenen startet.
  • Personer som har reist utenfor Norge skal være i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst
  • Tid i karantene kan ikke avkortes ved negativt prøvesvar.

KILDE: Folkehelseinstituttet