Foreldre fornøyd med hjemmeundervisninga

Flere enn to av tre foreldre i Norge synes barna har en akseptabel skolehverdag for tida. Det viser en ny undersøkelse.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: På grunn av koronarestriksjoner er landets skoler stengt og elevene får undervisning over internett.

Et klart flertall av foreldre i Norge – 68 prosent – svarer ja på spørsmålet om de opplever barnas læringssituasjon som akseptabel. De øvrige 32 prosent svarer at de ikke er fornøyd, viser en undersøkelse foretatt av Opinion.

Foreldre i Oslo er noe mindre fornøyd med undervisninga enn landsgjennomsnittet. 61 prosent av foreldrene i Oslo svarer at skolehverdagen er akseptabel.