Lettere å få smittevernutstyr til Norge

EU har åpnet for at helsearbeidere kan benytte smittevernutstyr som ikke fullt ut oppfyller gjeldende krav.

Statsråd: Næringsminister Iselin Nybø.   Foto: NFD

NAMDALSAVISA

NAMSOS: De ny tilpasningene i kravene vil gjøre det enklere for Norge å kunne dekke behovet for smittevernutstyr.