Åpningsfesten satt på vent – uvisst når nyvegen åpner

En åpning av «nye» fylkesveg 17 var først planlagt i slutten av desember i fjor. Deretter har datoen blitt flyttet flere ganger. Nå er åpningsdagen uviss.

UTSATT: Åpningen av nyvegen, som først var planlagt til desember 2019, er fortsatt i det blå.  Foto: Olav Lorentsen, Trønder-Avisa

NAMDALSAVISA

– Det har dessverre tatt lengre tid enn vi har sett for oss, men vi har en målsetting om å åpne så raskt som mulig, sier seksjonsleder Jo Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune.

Åpningsfesten for «Nye» fylkesveg 17 var først planlagt i slutten av desember i fjor, men blitt utsatt flere ganger. 12. mars sendte Trøndelag fylkeskommune ut en pressemelding om at Beitstadsundbrua og resten av nyvegen mellom Steinkjer og Sprova kom til å åpne i slutten av uke 13. Nå er vi i slutten av uke 13, og det er uvisst når vegen vil åpne.

Entreprenørene ferdig

Seksjonslederen sier alle entreprenører er ferdig med sitt, og at fylkeskommunen nå har tatt over vegen.

– Så da kan dere ikke skylde på kineserne lenger. Hva er årsaken til forsinkelsene?

– Ingenting praktisk gjenstår på vegen. Men før vi kan sette på trafikk må vegen og alle automasjonsfunksjoner vegene være sikkerhetsgodkjent av Vegdirektoratet, sier Brønstad.

Med bakgrunn i dette ble det gjennomført en større brannøvelse i Strømnestunnelen, som er på tusen meter, for å teste alle automatiske funksjoner.

Vurderer SOS-telefonene

Fylkeskommunen har fått en tilbakemelding med en arbeidsliste hvor de skal sjekke enkelte elementer, blant annet vurdere om SOS-telefonene bør tilpasses bedre for alle brukere av vegen.

– Men nå venter vi på sikkerhetskontrollen, men korona-krisen påvirker også hastigheten i slike prosesser.

– Mange er opptatt av nyvegen og stiller spørsmål rundt forsinkelsene. Hva har du å si til dem?

– Jeg har forståelse for at dette har blitt en snakkis, og beklager forsinkelsene. Men det har dessverre dukket opp uforutsette ting som har gjort at vi ikke har fått åpnet så raskt som vi skulle ønske.