643.000 kroner til nye flytekaier

Museet Midt fikk ja på søknaden om tilskudd til etablering av to flytekaier i Sør-Gjæslingan.

VEDTATT: Onsdag ble søknaden fra Museet Midt behandlet og vedtatt i hovedutvalget for næring. Det betyr at det skal etableres to nye flytekaier i Sør-Gjæslingan.   Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

SØR-GJÆSLINGAN: Museet Midts søknad om tilskudd omfatter to flytekaier. Den største er ei felleskai på Heimværet, som er tenkt plassert sentralt, og vil ha plass til omtrent 15 båter. I tillegg til plasser for fritidsbeboere og for museets gjester, vil det etableres noen gjesteplasser for båtturister.