Får utsatt frist for fornyelse av kjøreseddel

Sjåfører får utsatt frist for fornyelse av kjøreseddel, og det blir mulig å bruke skiltgjenkjenning for å sikre betaling på ferger.
NAMDALSAVISA

OSLO: – Vi må sikre at vi har nok tilgjengelige sjåfører, og sørge for at persontransporten ikke stopper opp. Mange sjåfører har en kjøreseddel som utløper den nærmeste tida. For dem utsetter vi nå fristen for fornyelse av denne. Samtidig gjør vi det mulig å benytte skiltgjenkjenning for å kunne kreve inn betaling for fergeturer etterskuddsvis, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Krevende situasjon

En midlertidig forskrift om forlengelse av kjøresedler er nå fastsatt. Dette skal sikre at førere i persontransport mot vederlag ikke mister retten til å utføre yrket sitt fordi kjøreseddelen utløper.

– Vi er nå i en krevende situasjon på grunn av utbruddet av koronaviruset. Fornyelsse av kjøresedler utstedes av politiet, og det kreves helseattest Med flere hundre kjøresedler som utøper den nærmeste tida, vil det ikke være riktig prioritering av ressurser verken i helsevesen eller hos politiet å håndtere dette nå, sier Hareide.

Kjøresedlene er gyldige så lenge forskriften varer, som i utgangspunktet er så lenge koronaloven gjelder. Det vil si en måned fra 27. mars.

Midlertidig ordning

For å hindre at salg av billetter blir en mulig kilde til spredning av virus mellom passasjerer og mannskap på riksvegfergene, er manuell betaling stanset inntil videre

Flere fylkeskommuner har gjort det samme for sine fergesamband. Dette har vært nødvøndig for at fergesambandene kan holdes i drift med det mannskapet som kreves.

En midrtidig forskrift gir nå Statens vegvesen og fylkeskommunene mulighet til å benytte skiltgjenkjenning for å kunne kreve inn etaling for fergeturen etterskuddsvis. Dette er allerede tilgjengelig teknologi som vil sikre billettinntektene og bidra til drift av fergene, når man å ikke kan ta betaling manuelt.