Kjøpte nettbrett til de eldre

Nå blir det enklere for beboerne ved sykeheimen å holde kontakt med sine kjære.

FIKK NETTBRETT: Daglig leder på Namdalseid helsetun Lill Iren Kristiansen (i midten) fikk overrakt tre nettbrett av fra venstre: May Berg, Aase Hynne, Kåre Heggdal og Sigmund Lie alle styremedlemmer i LHL avd. Namdalseid Til høyre leder Jostein Moe.   Foto: Privat

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: Beboerne på sykeheimen og pasienter i hjemmesykepleien i Namdalseid har vært i en fortvilt situasjon under korona-krisen.