Årets påskekrim:

Noen måtte bringes til taushet

Tegning: Knut Høihjelle. 

NAMDALSAVISA

Er det hos politiet?