Bilgjemsel og forstyrrelse av natteroen

I Namdalen har det vært flere bilrelaterte hendelser i natt.
NAMDALSAVISA

SNÅSA: I Snåsa var det noen ungdommer som drev med såkalt "bilgjemsel". Dette forstyrret beboere på alders- og sykeheim. Politiet sendte en patrulje, som snakket med noen av deltakerne og ba dem ta hensyn.