Finn rom for påsketrivsel

«Det handler om å slå ring rundt alle i en krevende tid»

NAMDALSAVISA

Vi står foran ei uvanlig påske. Koronaviruset har slått ut en hel verden. De strenge restriksjonene som myndighetene har pålagt oss, og som sannsynligvis vil vedvare en god stund, har ført til krevende utfordringer på arbeidsplasser og ikke minst på hjemmebane for folk flest.


Påleggene fra regjeringa og Folkehelseinstituttet har vært tvingende nødvendig. En kan se antydninger til at tiltakene har bidratt til at vi kan unngå de fryktelige tilstandene vi har sett fra Italia og Spania. Men, det betyr på ingen måte at krigen er vunnet. Hver enkelt av oss må bidra for å hindre ytterligere smittespredning.


Havbrukskonsernet SinkabergHansen har gjennomført en fersk undersøkelsene blant sine ansatte. Blant funnene er det ikke overraskende at flere svarer at de har problemer med å mestre hverdagen og at ensomheten kjennes sterkere. Det er nok mange som kjenner seg igjen i den beskrivelsen. Det er prisverdig at bedriften nå arbeider ut fra å se hele mennesket under etter, og ikke bare som ansatt.
Dette gjelder ikke bare for matprodusenten fra Nærøysund, men oss alle. Årets påske kan bli tung for enkelte om en blir helt avskåret fra å treffe folk. Ring og slå av en prat med noen du vet er ensom. Nå handler det å slå ring om alle i en utfordrende tid. Husk at det er lov å bruke naturen også.


Vi i NA skal gjennom hele påska holde dere orientert om hva som skjer i Namdalen. Midt oppe i dette er viktig å finne rom for trivsel og nærhet.

God påske – holde dere friske!