Ingen preken i påska – feirer med åpen kirke

Påska betyr vanligvis prekener i de fleste kirkerom. Slik blir det ikke i år, men det er mulighet for å oppsøke kirka noen steder.

ÅPEN KIRKE: Det blir ikke preken i Namsos kirke eller noen annen av kirkene i Namdalen. Men enkelte steder tilbys åpen kirke for dem som vil innom kirka en tur.  Foto: Runar Moen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det meste av kirkelig aktivitet er avlyst denne påska.

– Vi ønsker likevel å gi et tilbud for dem som vil komme til kirka. Det betyr at vi skal ha åpen kirke her i Namsos, på Otterøya og Jøa, forteller menighetspedagog Elisabeth Moen Rørvik i Midte Namdal kirkelige fellesråd.

Namsos har åpen kirke noen timer tirsdag og onsdag i den stille uke, og så blir det Otterøya på skjærtorsdag og på Jøa i Dun kirke på langfredag.

– Vi må nevne at dette er et tilbud til dem som er friske, som ikke sitter i karantene eller som er i noen av risikogruppene. Disse skal ikke komme. Men alle andre ønsker vi velkommen, sier hun.

Ei rolig stund

– Ingen av stedene har noe organisert opplegg. Det er mer at de som vil får komme og være i kirka. Det blir musikk fra kirkeorglene av våre organister, og det vil bli en mulighet for å friske opp historiene fra bibelen knyttet opp mot påska, forteller Moen Rørvik.

En slags påskeduk blir lagt i midtgangen, på den er det bilder fra forskjellige sentrale øyeblikk i bibelens historier fra påska.

– Her er det mulighet for familier og andre mindre grupper å komme for å gå langs duken og prate om det som bibelen forteller, sier hun.

Digital påske

– Selv de fleste kirkene er stengt vil det være mulighet for å følge digitale gudstjenester via nett og tv. Det blir sendinger på NRK, Den norske kirkes facebookside og fra lokale kirker i hele i landet. Det vil være en oversikt på kirken.no der man kan finne ut når ting sendes, forteller Moen Rørvik.

Fra Namsos blir det sending av en musikkandakt på fredag.