Fortsatt ingen koronapasienter ved Sykehuset Namsos

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Situasjonen er uendret siden 1. påskedag, opplyser Helse Nord-Trøndelag i en pressemelding mandag formiddag.

Sykehuset Namsos har ingen innlagte pasienter med påvist smitte.

Sykehuset Levanger har fortsatt fire innlagte pasienter med påvist koronasmitte. To av disse mottar behandling i isolat på sengepost, og to pasienter er innlagt på intensivavdeling. Én av disse mottar respiratorbehandling.

Helseforetaket har nå åtte ansatte i karantene med påvist smitte, mens 16 ansatte er rapportert borte fra jobb på bakgrunn av korona-situasjonen. Det er en nedgang fra 19 ansatte på lørdag.