Vil treffe flest mulig trønderske ungdommer for å høre deres mening

Digital ungdomskonferanse

Kennet skulle reise rundt for å treffe flest mulig unge fra fylket. Det stoppet koronapandemien. Men den politisk engasjerte røyrvikbyggen fant digitale løsninger som forhåpentligvis vil fungere minst like godt.

INVITERER DIGITALT: Kennet Tømmermo Reitan skulle egentlig møte så mange ungdommer som mulig i disse ukene. Det går ikke, så i stedet inviterer han alle ungdommer i Trøndelag til en digital ungdomskonferanse. 

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: Kennet Tømmermo Reitan fra Røyrvik sitter i det regjeringsoppnevnte Ungdommes distriktspanel. De skal gi regjeringa råd om hvordan man skal få unge til å velge heimstedet eller landsbygda framfor sentrale strøk når de skal etablere seg.

– Vi er et panel med ti ungdommer fra hele landet som skal gi regjeringa råd om morgendagens distriktspolitikk. I prosessen skal vi samarbeide med ungdommer i våre respektive fylker, og for min del vil det si hele Trøndelag, sier Tømmermo Reitan.

Han hadde planlagt flere møter utover i mars og april for å møte trønderske ungdommer.

– Disse møtene er dessverre avlyst. Det gjorde at vi måtte tenke nytt.


Røyrviking i regjeringsoppnevnt ungdomsråd for hele landet

Skal gi regjeringa ti gode råd

Til daglig er Kennet Tømmermo Reitan (19) fra Røyrvik førsteårs lektorstudent i Trondheim. På fritida skal han finne ut hva som skal til for at ungdommen skal flytte heim til distriktet etter endt utdanning.


Har det travelt

Ungdommens distriktspanel skal allerede neste vår ha rådene klare til regjeringa.

– Vi har en tidsplan og en prosess, og på dette tidspunktet er vi i en fase der vi skal samle mest mulig innsikt fra ungdommer rundt om i landet. Vi vil høre hvordan de mener framtidas distriktspolitikk bør være. For å klare det har jeg valgt å arrangere en digital ungdomskonferanse for trønderske ungdommer, sier Tømmermo Reitan

Det er viktig og få innsikt fra Trønderungdommen, og derfor blir det nå et digitalt møte.

Da inviteres all ungdom i hele Trøndelag til en digital ungdomskonferanse der de får mulighet til å gi innspill til Ungdommens distriktspanel.


Studenten Kennet fra Røyrvik:

Aldri vil noen steder i verden kunne ta plassen til der fjellbjørka hilser meg: «velkommen heim!».

Jeg kommer fra Staldvika i Røyrvik. Fra en liten kommune innerst i Namdalen, med grenser mot Nordland i nord og Sverige i øst, der er jeg fra.


Påmelding

Konferansen er åpen for alle ungdommer og avholdes om ettermiddagen torsdag etter påske.

– Før det skjer, må de som har lyst til å være med gå inn på Ung i Trøndelag sine Facebook-sider, eller sidene til Ungdommens fylkesting Trøndelag på samme sted.

Før konferansen starter vil alle som melder seg på få tilsendt en link til konferansen, og de vil få noen spørsmål som de bør tenke litt på før konferansen begynner.

– I løpet av seansen vil de bli bedt om å tenke litt på hva som er bra i området der de bor, og litt om hva som burde vært bedre. Og ikke minst ber vi deltakerne å tenke på hva som skal til for at de skal bosette seg på det stedet de vokste opp.

I tillegg ber han om at deltakerne har en mobiltelefon tilgjengelig.

– Blir det mange som melder seg på, og det håper jeg, kan det bli vanskelig for alle å nå gjennom med sine ting. Derfor kommer vi til å ha mentometeravstemninger over flere tema undervegs, sier han.

Kennet Tømmermo Reitan håper så mange som mulig setter av ettermiddagen til dette viktige møte.

– Alle som deltar har en sjanse til å være med på å påvirke distriktspolitikken i årene som kommer. Det er ganske viktig og veldig unikt, sier han.