Anker avgjørelsen som ga Rørvik opprykk

Ørsta mener vedtaket om å gi Rørvik opprykk til 2. divisjon er urettferdig, og har anket avgjørelsen inn til håndballforbundet.

ANKES: Avgjørelsen om å gi Rørvik plass i 2. divisjon har blitt anket av en av de andre puljevinnerne i 3. divisjon.  Foto: Tor Ivar Viken

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det er TV2 som melder dette.

Bakgrunnen er denne:

Da håndballsesongen fikk en bråstopp, vedtok Norges Håndballforbund at gjeldende tabeller skulle gjelde. "Problemet" kom ved fordeling av opprykksplasser til 2. divisjon.

Rørvikherrene rykker opp

I utgangspunktet skulle det være kvalifiseringsspill der vinnerne av de fire 3. divisjonsavdelingene i Region Nord skulle møtes til å kjempe om to ledige plasser.

Da også kvalifiseringsspillet ble avlyst, bestemte forbundet å følge Paragraf § 9 – 6. ledd, i «rekkefølgeberegning» i regelverket: «Dersom det blir nødvendig å rangere lag fra forskjellige avdelinger, skal det lag som har flest poeng i forhold til antall spilte kamper, rangeres høyest.

Det er denne regelen Ørsta mener gir urettferdig utslag:

– Norges Håndballforbund vedtok etter bråstoppen på sesongen at alle tabeller skulle avgjøres ved at antall poeng ble delt på antall kamper, men det er regionen som har valgt å bruke samme prinsipp for å fordele de to plassene for opprykk. Da blir det veldig skjevt når et lag som har spilt ni kamper og har 18 poeng får opprykk, mens Ørsta som har spilt 20 kamper og har 38 poeng blir værende i 3. divisjon, sier styreleder i Ørsta,Sven Castberg til TV 2.

Ørsta fikk 1,9 poeng i snitt på sine kamper. Harstad og Rørvik fikk plass i 2. divisjon, etter at de vant samtlige av sine kamper og står dermed med 2,0 i snitt. Det som i første rekke får Ørsta til å reagere, er at de har spilt 20 kamper, mens Harstad bare har spilt ni. Rørvik spilte på sin side 14 kamper.

– Det føles veldig urettferdig å ikke få tilbud om opprykk når man faktisk har spilt nærmest full serie og leder puljen, sier styreleder i Ørsta IL Sven Castberg til TV 2.

– Jeg har full forståelse for at det kan føles urettferdig. Men vi la tidlig til grunn at uansett hvilken løsning vi endte på, ville det være noen som satt igjen misfornøyde, sier seksjonsleder i klubbservice i Norges Håndballforbund Region Nord, Kristian Valstad til nettstedet.

Foreslår fire lag

Ørsta har ifølge TV 2 levert en anke til forbundet hvor de kommer med to konkrete forslag til hva de ønsker. Primært ønsker de at kvoten for to lag som rykker opp utvides til fire, og at alle de fire aktuelle lagene får plass i 2. divisjon til høsten.

Dersom dette ikke lar seg gjøre ønsker de at antall poeng skal være tellende, ikke beregnede poeng. Dette baserer de på at lagene har spilt i ulike serier med ulik kampmotstand og svært ulikt antall kamper, skriver nettstedet.

Ifølge Valstad i håndballforundet var dette et forslag de selv vurderte.

– Det var noe vi vurderte tidlig. Det hadde vært positivt for Region Nord at den regionale kvoten hadde blitt større. Men da skjevfordeler man og vår region hadde da fått flere lag opp enn andre regioner. Det ble besluttet tidlig fra NHF at tidligere kvoter skulle opprettholdes, sier Valstad til TV 2.