Kjære alle voksne!

«Det er vanskelig å framstå som trygg og stødig voksen, dersom man har en indre apokalypse gående. Heldigvis finnes det hjelp»

For å kunne være der for andre må man selv ha hodet over vannet.

Idas tips:
  • Disse kan hjelpe lokalt:
  • • Helsestasjon og skolehelsetjenesten
  • • Familievernkontoret
  • • Barnevernet
  • Hjelpesider, telefoner og chatter:
  • • Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Tlf 116 123
  • • Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Tlf: 116 123
  • • https://dinutvei.no/ Dersom du opplever eller utøver vold eller utrygghet hjemme. Der finner du også en fin oversikt over hjelpetilbud nær deg.
NAMDALSAVISA

Verden står på hodet. Det har den gjort en stund nå og det vil den mest sannsynlig fortsette med en tid framover. Plutselig er det forventet noe helt annet av oss en det vi er vant til. Arbeidshverdagen er for de fleste radikalt endret og i tillegg er mange midlertidig ansatt som lærer og/eller barnehagepedagog. Vi forhandler ukeplaner, døgnrytme og skjermtid, samtidig som vi forsøker å håndtere egne og familiens bekymringer rundt smitte, helse, økonomi og framtid.

I mer normale omstendigheter kan vi planlegge, sortere og organiserer tanker og ting vi må gjøre framover, noe som ofte fører med seg en opplevelse av kontroll. Slik verden er nå endrer ting seg fort og det er mange variabler. Det kommer til å gå bra(!!!), men akkurat hvordan det skal løse seg og hvor lang tid det kommer til å ta, er det ingen som vet. Dette gjør at det å konstruere mental forutsigbarhet for oss selv kan bli en krevende øvelse.

Noen klarer fint og stable opp en ny hverdag, og lage rutiner og rammer for jobbing, pauser og lek, samtidig som man ivaretar seg selv og familien. Men for mange skaper usikkerheten vi står i nå uro, stress og bekymringer.

Samtidig er mange av hverdagens pusterom utsatt eller avlyst. Skole, venner og fritidsaktiviteter er blant ting som gir barn og voksne styrke, mestring og en pause fra familie og kanskje også bekymringer. Nå må vi alle være hjemme.

Jobben til voksne er å være trygge, ærlige, forutsigbare og stødige for barna våre. Fordi barn trenger hjelp til å tåle følelsesmessige reaksjoner og hjelp til å forstå hva som skjer, slik at de opplever mening og sammenheng. Dette blir naturlig nok vanskelig dersom vi er fylt opp av bekymring eller uro inni oss.

Kanskje merker du det på at lunta er kortere enn normalt og frustrasjonsnivået har økt. Kanskje har du forlangt skilsmisse fordi kaffekoppen ikke ble satt inn i oppvaskmaskina. Kanskje blir du sliten av å gjøre ingenting eller har begynt å sove altfor mye eller altfor lite. Kanskje er det vanskelig å søke støtte og trøst hos partneren, fordi partneren selv har det vanskelig. Kanskje vil man ikke innrømme at man har det kjipt, vi lever tross alt i verdens rikeste land. Det er mye for mange nå, men for å kunne være der for andre må man selv ha hodet over vannet.

Langvarig og uforutsigbart stress med manglende opplevelse av kontroll, kan gjøre at det blir vanskeligere for oss å være der for barna og se deres behov. Dette kan igjen lede til uhensiktsmessig samspill mellom barn og voksne. Eksempelvis kan sutrete barn som egentlig trenger trygghet og trøst, bli tolket som irriterende og forstyrrende. Stress kan føre til at vi endrer oppdragerstil og bli mer rigid, autoritær og straffende. Eller vi kan bli mer ettergivende på en måte som gjør at barna tar over kontrollen i huset. Det å sitte på makten i en familie, særlig når verden er i krise, er en utrygg og uønsket rolle for et barn. Stress, bekymringer og uro kan i verste fall munne ut i vold og omsorgssvikt, det er ikke uten grunn at voldsstatistikkene blomstrer i krisetider.

Det er vanskelig å framstå som trygg og stødig voksen, dersom man har en indre apokalypse gående. Heldigvis finnes det hjelp! Har du ingen å snakke med så vit at det er mange fagfolk som er der for deg og familien din, slik at du kan lufte engstelse, bekymringer, irritasjon og problemer.

Hold hodet kaldt, hendene rene og hjertet varmt.