Dette bildet er fra 1940 – se flere Før i tida-bilder her

NAMDALSAVISA

Har du gamle bilder du har lyst til å dele med Før i tida-redaksjonen, så kan du sende bilder med informasjon til redaksjon@namdalsavisa.no – og så kommer de kanskje på trykk i Før i tida.