Dette er Namdal næringsforenings nye styre

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Valgkomiteen i Namdal næringsforening, bestående av Morten Pedersen, Elin Landsem og Lars Petter Langås, har lagt fram følgende innstilling til nytt styre:

Styrets leder: Hege Skillingstad, gjenvalg 2 år

Fagråd Industri: Egil Hestvik - styrets nestleder, gjenvalg 1 år

Vara: Rolf Ovesen, gjenvalg 2 år

Fagråd Finans: Kjell Erik Strøm, Ikke på valg (1 år igjen)

Vara: Ann Jeanett Klinkenberg, Ny 2 år

Fagråd Bygg: Jostein Røsnes, Ikke på valg (1 år igjen)

Vara: Bjørnar Blengsli, Ny 2 år

Fagråd Handel: Knut Rasmussen, Ikke på valg (1 år igjen)

Vara: Reidun Beate Thorsen, Ny 2 år

Fagråd Havbruk: Alexander Lindseth, gjenvalg 1 år

Vara: Olaf Skjærvik, gjenvalg 2 år

Fagråd Helse: Berit Blengsli, Ny 2 år

Vara: Else Marit Nilsen, gjenvalg 1 år

Det nye styret ble valgt på torsdagens generalforsamling i Namdal næringsforening.