Her er søkertallene for Nord universitet i Namsos

I 2019 hadde 259 søkere studiested Namsos som førstevalg. I 2020 har antall søkere blitt færre – med svært liten margin.

VIL HIT: Ferske tall fra Samordna opptak viser at 5.188 søkere har Nord universitet som sitt førstevalg. Av disse har 252 studenter studiested Namsos som førstevalg. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: For nøyaktig ett år siden sprakk nyheten om at studiestedet i Namsos sto i fare for å bli nedlagt. Etter massive protester fra flere hold – snudde Nord-rektor Hanne Solheim Hansen og la fram foran styret at studiestedet skulle bestå.

Den turbulente tida rundt Namsos ser imidlertid ikke ut til å ha skremt vekk antall studenter som har byen som sitt førstevalg for studier.

I de ferske tallene fra Samordna opptak, kommer det fram at 252 studenter har Namsos som førstevalg for 2020 – sammenlignet med 259 studenter i 2019.

Her er tallene fordelt på studietilbud i Namsos sammenlignet med fjoråret:

2019:

 • Farmasi: 55
 • Sykepleie: 112
 • Vernepleie: 92
 • Sum: 259

2020:

 • Farmasi: 70
 • Sykepleie: 106
 • Vernepleie: 76
 • Sum: 252

– Mange attraktive utdanninger

– Søkertallene fra Samordna opptak bekrefter at vi har mange attraktive utdanninger. Vi jobber vi aktivt med å videreutvikle studieporteføljen vår og profileringen av våre studier. Basert på våre ambisjoner kunne vi ønsket oss enda bedre søkning til enkelte av våre studier, sier Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor for utdanning ved Nord universitet.

Han sier videre at søkertallene for 2020 må ses i sammenheng med at 2019 var et år utenom det vanlige for universitetet.

– Det var flere store saker som krevde mye arbeid i organisasjonen og som også har blitt mye diskutert i media. Samtidig er vi veldig trygge på kvaliteten og kvalitetssikringen av studiene, noe vi også fikk bekreftet via Nokuts tilsyn i 2019, der vi fikk godkjent på alle områdene av kvalitetssikringssystemet. Vi er også fornøyd med å ha styrket satsingen på gradsgivende studier, sier prorektoren.

Stor interesse for blågrønne fag

Universitetet har utviklet nye studier og videreutviklet eksisterende studier. For eksempel har det nye årsstudiet i luftfartledelse blitt tatt godt imot, med hele 7,5 søkere per studieplass.

Søkertallene for Nord universitet viser at bachelor i havbruksdrift og ledelse, bachelor i dyrepleie og bachelor i naturforvaltning stadig er svært populære studier. Også årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn, samt master i biovitenskap viser en gledelig utvikling.

Variert søking til lærerutdanningene

Høsten 2020 tilbyr Nord universitet barnehagelærerutdanning i Bodø og Levanger, i tillegg til en nettbasert bachelor. Det er stabil søkning til barnehagelærerutdanningene.

– I samsvar med det vi ser er en nasjonal trend, er det dessverre en samlet nedgang i søkning til grunnskolelærer- og lektorutdanningene våre. Vi mener likevel vi skal få flotte kull på også disse studiene, kommenterer Gårseth-Nesbakk.

– Dette er første gang vi tilbyr grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanning i Mo i Rana. Vi skal fortsette arbeidet med å bygge disse utdanningene og har tro på at dette utdanningstilbudet vil bli mer etablerte i markedet i kommende år.

Prorektor er fornøyd med at master i tilpasset opplæring, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelor i teaterproduksjon og skuespillerfag, samt spesialpedagogikk (samlingsbasert), fortsatt er populære blant søkerne. Ekstra gledelig er det at flere av disse er gradsgivende studier.

– Selv om det er flere positive tendenser, er vi ikke fornøyd med at søkningen til flere lærerutdanninger har tilbakegang. Det jobbes allerede med egne prosjekter for å styrke rekrutteringen. Dette er viktig. Samtidig må vi også se på hvilke andre tiltak som vil være nyttige og nødvendige å gjøre på kort og lengre sikt, sier Gårseth-Nesbakk.

Stabilt for helsefagene

Søkningen til flere av de helsefaglige utdanningene, inkludert bachelor i sykepleie, har fremgang sammenlignet med 2019.

– Det er blant annet svært gledelig at deltidsutdanningen i sykepleie i Vesterålen i år har en god økning i søkertall, samtidig som sykepleie i Bodø og Levanger har sterk søkning. Totalt faller likevel søkningen til helsefag fordi bachelor i paramedisin ikke tilbys ved Nord universitet høsten 2020, sier prorektoren.

De fem mest populære studiene

 1. Bachelor i dyrepleie (Bodø) - 8,3 søkere per studieplass
 2. Årsstudium i luftfartsledelse (Bodø) – 7,5 søkere per studieplass
 3. Havbruksdrift og ledelse (Bodø) – 4,8 søkere per studieplass
 4. Bachelor i sykepleie, deltid (Vesterålen) – 4,7 søkere per studieplass
 5. Personalledelse og kompetanseutvikling (Levanger) – 3,3 søkere per studieplass