Krøll på Marøya 

NA mener

I så fall er det gitt lovnader her, før det har vært til politisk behandling.

NAMDALSAVISA

Utbyggerne på Marøya gikk hardt ut i NAs næringslivsavis NT24 denne uka og raste mot forslaget fra kommunedirektør Hege Sørlie i nye Nærøysund kommune om at det ikke skulle tillates detaljhandel og tjenesteytende virksomhet på det nye boligområdet.

Nå har utvalget for næring og natur snudd om på forslaget, og vil tillate slik virksomhet, men det endelige vedtaket skal gjøres av formannskapet og kommunestyret torsdag.

Denne saken er et eksempel på at både næringsutvikling og politiske endringer skjer raskere enn kommuneplaner og byråkrater rekker å henge med. Kommunedirektøren henviser helt korrekt til kommunedelplanen fra 2011, som slår fast at det ikke skal være detaljhandel på Marøya. Men den planen ble vedtatt av det gamle kommunestyret i Nærøy, som neppe var veldig motiverte til å bidra til og utvikle Marøya til en forstad for Rørvik.

Nå er det altså det nye kommunestyret i Nærøysund som må ta stilling til om de skal skrote forutsetningene i kommunedelplanen fra Nærøy. Argumentet den gang var at Marøya kunne bli en konkurrent til sentrumsvirksomheten i Kolvereid. I mellomtida kan både viknaværinger og folk i Nærøy kanskje ha sett potensialet i å utvikle Marøya som bokstavelig talt en brubygger i den nye storkommunen.

Utbyggere, investorer og næringslivet trenger forutsigbare rammer, og slik sett er det forståelig at utbyggerne med Steinar Moe og Norbolig i spissen reagerer. De gikk ut med planer om handelspark og investeringer for to milliarder i januar, men fikk først denne uka innstillinga fra kommunedirektøren.

Samtidig er det pussig at det kan planlegges milliardinvesteringer og handelspark, uten å forholde seg til at det er kommunedelplanen fra 2011 som fortsatt ligger til grunn. Ifølge det Moe uttalte til NT24 i januar, var det bare formelle prosedyrer som gjensto før de neste navnene i handelsparken sto klare, og tomtene skulle være byggeklare tidlig neste år.

I så fall er det gitt lovnader her, før det har vært til politisk behandling. Slik kan det ikke være. Kommunestyret i nye Nærøysund må nå på banen og sørge for at kommunedelplanen blir oppdatert og tilpasset den nye virkeligheten.