Likviditetsutfordringer preger namdalsk næringsliv under koronakrisen

Mange med tom kasse

En studie blant 190 trønderske bedrifter med til sammen 1.891 arbeidstakere viser at mange sliter med akutte likviditetsproblemer. Reiseliv og handel sliter mest.

BEHOV FOR RASKE TILTAK: Daglig leder i Lierne Utvikling AS, Tor Erling Inderdal, har sett på tallene fra en undersøkelse blant 190 bedrifter i Trøndelag, og disse viser at det haster med å sette i gang målrettede tiltak mot bedrifter som sliter i koronakrisen. 

NAMDALSAVISA

LIERNE: Studien, som er et samarbeid mellom flere trønderske kommuner der namdalskommunene Lierne, Røyrvik, Grong og Namsskogan i lag med Roan, Indre Fosen og Osen er med, viser at to av tre bedrifter har forskjellige typer utfordringer knyttet opp mot koronakrisen.

Studien er gjort nå nylig og viser tydelig at noen bedrifter og bransjer trenger umiddelbar bistand, og vil derfor bli prioritert i det videre arbeidet med å bruke denne nye kunnskapen til å lage konkrete tiltak som kan hjelpe bedriftene videre.

– Undersøkelsen er et viktig steg i riktig retning, mener spesialrådgiver for Regional omstilling i Innovasjon Norge, Johannes Skaar.

– Kommunene og omstillingsprogrammene jobber nå hardt for å få på plass strakstiltak til bedriftene som er hardest rammet. Arbeidet er godt i gang, men krever både stor innsats og langsiktighet. Klarer vi dette, er jeg sikker på at vi vil bidra til at bedriftene kommer styrket ut av krisen, avslutter Skaar.


Røthe har fått mest kompensasjon i Namdalen, men regnestykket går på ingen måte opp

B Røthe AS stengte alle sine ni skobutikker på dagen og 42 ansatte ble permittert. Selv om namsosbedriften så langt har fått mest kompensasjon av alle i Namdalen, dekker den bare 25 prosent av deres faste utgifter.

 

Likviditet største utfordring

Mangel på likviditet har pekt seg ut som en av de største utfordringene næringslivet i Trøndelag står overfor. Mens to av tre bedrifter svarer at de forventer likviditetsproblemer innen ett år, sliter allerede halvparten av disse med å betale regningene.

– Det er alvorlig at så mange bedrifter opplever utfordringer knyttet til likviditet som en følge av krisen. Vi mener dette bekrefter et behov for å iverksette ekstraordinære tiltak i de trønderske kommunene, uttaler Tor Erling Inderdal, programleder i Lierne Utvikling.

Tiltakene vil i hovedsak omfatte tjenester for omstilling og kompetanseheving, men vil også inkludere bistand til orientering og søknad om offentlige ordninger. I tillegg vil prosjektet vurdere aktuelle samarbeidsprosjekter på bransjenivå.

Brutt ned på kommunenivå er det størst andel bedrifter med likviditetsutfordringer i Grong der 19 av 23 spurte bedrifter venter å få likviditetsproblemer innen et halvår. 12 av 23 har det allerede.


Utfordringene kan føre til noe positivt

– Koronakrisen tvinger oss til å tenke annerledes. Jeg tror vi vil søke mer lokale opplevelser etter hvert.

De som treffes av koronakrisen kan velge flere måter å møte den på. Jan Bjørnar Totsås i Lierne har funnet sin.

 

Tøffest for reiselivet

Det er reiselivsbedriftene som sliter mest både på kort og lang sikt. Åtte av ti reiselivsbedrifter melder om store likviditetsutfordringer som følge av koronapandemien allerede i dag. Seks av ti reiselivsbedrifter har også varslet om permittering av ansatte. Dette forsterker utfordringene disse står overfor ytterligere.

– Hensikten med undersøkelsen har vært å avdekke hvilke utfordringer de ulike bransjene og enkeltbedriftene står overfor, slik at vi i neste fase kan bistå på en best mulig måte. Når vi ser hvor alvorlig dette er for flere næringslivsaktører, vil vi måtte prioritere støtte som raskt kan styrke deres konkurransekraft og utviklingsevne, forteller Inderdal.

Naturlig nok er det mest optimisme og minst utfordringer hos de bedriftene som jobber innen primærnæringene, og de som har sine kunder lokalt.