Ønsket å gjøre fotball til helårsidrett for barn under 12 år – ble nedstemt av rekordstort årsmøte

Overhalla ILs nyvalgte styreleder synes det er leit at fotballgruppas ønske om å gjøre fotball til en helårsidrett for barn under 12 år ble nedstemt: – Det trengs flere tilbud og færre begrensinger, slår Kent Engblom fast etter mandagens årsmøte.

NEDSTEMT: Fotballgruppa i Overhalla ønsket å tilby trening og aktivitet utenfor hovedsesong. Forslaget ble nedstemt i mandagens årsmøte.  Foto: ILLUSTRASJONSFOTO

Kent Engblom 

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – Sånn som jeg oppfatta det, var forslaget til fotballgruppa basert på et ønske om å skape mer rom for aktivitet for barn under 12 år. Samtidig mente de også at det i dagens samfunn ikke er et behov for å sette begrensninger i barns aktivitet, forklarer styreleder i Overhalla idrettslag Kent Engblom til NA.

Mandag ble det avviklet årsmøte i Overhalla IL, hvor Engblom ble valgt som ny styreleder. Før årsmøtet var det kommet inn to saker. Den ene, hvor fotballgruppa i Overhalla ønsket å tilby trening og aktivitet utenfor hovedsesong og i praksis gjøre fotball til en helårsidrett, sørget for ivrige diskusjoner.

– Blir deilig å få «storkamp-følelsen» tilbake

Lierne-spiller Nora Valfridsson gleder til laget igjen skal servere toppvolleyball til heimbygda. Hun føler seg trygg på at de har det som trengs for å bryne seg mot motstand på norsk volleyballs nest høyeste nivå.


– Ikke ferdigdiskutert

Stemmeresultatet i årsmøtet viste ei splittet forsamling. Til slutt ble fotballgruppas forslag nedstemt, ettersom 35 av 60 stemmeberettigede stemte imot forslaget.

– At forslaget skulle bli nedstemt var nok for de fleste i idrettslaget ganske klart da møtet startet. Fotballgruppa så at det hadde blitt mobilisert godt blant de andre gruppene, skriver Engblom til NA på e-post og fortsetter:

– Personlig syns jeg det er synd at forslaget ble nedstemt, men fotballgruppa fikk i hvert fall belyse sin sak og jeg tenker at dette ikke er ferdigdiskutert ennå, sier han videre.

Motstand fra vinteridrettene

Engblom oppfatta det som om at motstanden til forslaget i all hovedsak stammet fra vinteridrettene ski og håndball.

– Ett av deres argumenter til å ikke ha fotball på vinterstid var at barn og unge trenger variasjon. Det høres ut som en sunn tanke, men jeg velger å snu på argumentet og mener at det å drive flere idretter gir større mulighet for variasjon og økt aktivitet.

– Det reviderte forslaget fra styret var mer generøse til fotball som helårsidrett, men jeg synes likevel ikke det ble tatt nok hensyn til at en stor bolk av fotballsesongen forsvinner i sommerferien, sier styrelederen.

Engblom tror uenigheten mellom fotballgruppa og styretbunner i prinsipielle syn på hva som skaper aktivitet og definisjonen på variasjon rent fysiologisk.

– Jeg mener selv at det heller trengs flere tilbud året rundt for å skape variasjon og aktivitet.. I stedet for å «konkurrere» om ungene, må vi heller brette opp ermene og samarbeide om treningstider og idrettene. Da må alle grupper være innstilt på å tilpasse seg, og det kan ikke bare være gruppelederne som står som ansvarlig, men også alle lagstrenere.

- EM-avlysinga trenger ikke være dum for meg

EM i friidrett er avlyst. Men selv om Fredrik Gerhardsen Øvereng hadde EM som et mål, mener han avlysinga kan være positiv for hans del.


Rekordmange deltakere

I tillegg til at det ble rom for debatt, syns Engblom det er svært positivt med et rekordstort oppmøte mandag kveld. 60 personer tok del i årsmøtet, som foregikk digitalt.

– Det er veldig artig at folk møter opp og er engasjert.

– Det digitale årsmøtet fungerte overraskende bra, og jeg tenker at ei slik løsning kan fungere godt som reserve også framover. Likevel er det nok å foretrekke at folk møtes og kan se hverandre også i framtida, sier Engblom som også skryter av møteleder Ragnar Prestvik.

– Ingen mobilisering

Leder i håndballgruppa i Overhalla, Lasse Grande Tetlie, avviser styrelederens utsagn om at det har vært noen form for konkurranse mellom idrettene som foregår på vinterstid og fotballgruppa.

– Vi har ikke drevet noen form for mobilisering for å stemme ned forslaget til fotballgruppa. Det er beklagelig fra vår side om det har framstått slik, men det har vi altså ikke gjort. Det eneste vi har gjort er å reklamere for årsmøtet slik at flest mulig av våre medlemmer kunne ta del i det, sier Tetlie og legger til:

– Hadde flertallet stemt for fotball som en helårsidrett, så måtte vi ha forholdt oss til det. Det er sånn det fungerer.

Sakariyes lange veg til Lerkendal

Det er ikke så lenge siden. Sakariye og åtte av hans ni søsken var uten foreldre i Etiopia, etter å ha flyktet fra Somalia. Nå er Sakariye klar for Rosenborg.


– Sunt med diskusjoner

Og i likhet med Engblom føler han at årsmøtet foregikk ryddig for seg, og mener det er sunt at det blir diskusjoner. Han mener oppmøtet på årsmøtet var det mest positive med hele kvelden.

– I forhold til de innmeldte sakene, så syns jeg det er viktig at vi har forskjellige meninger og syn på ting. Uten det greier vi ikke å se framover og jeg tror det er sunt at det blir diskusjoner, sier Tetlie og legger til:

–Jeg synes vi fikk fram gode poenger både for og imot i de diskusjonene vi hadde. Da klarte vi også å danne det beste grunnlaget for å ta de avgjørelsene som ble tatt. Uansett hvilken sak det dreier seg om vil det bli sånn at noen blir mindre fornøyd enn andre, men vi fremmer sakene for at vi vil oppnå ting, og jeg syns det er kjempebra.

Han sier videre at det er godt å vite at det er engasjement i idrettslaget.

– Vi vil det beste for ungene våre og ungene i Overhalla. Idretten for ungene er egentlig det ansvaret vi tar på oss når vi velger å være i styret, og da er det bare bra at det kommer mange innspill. Det er kjempebra at folk engasjerer seg.

Nå skal overhallingene i aktivitet

Eskil Skarland mistenker at en del fysisk aktivitet er bytta ut med sofaen i disse tider. Med sin nye treningsplan vil han bidra til leik og moro - og gleder seg til seg å se hvor spreke overhallingene er.

Bare innspurten gjenstår for namdalingen Ragnar

Han har jobbet tett på og med namdalsk samfunnsliv i rundt 45 år. Til høsten overleverer han stafettpinnen til en ny administrativ leder for Namdal regionråd.