Terje Tranaas er den eneste kulturaktøren i Namdalen som har fått kompensasjon fra staten: – For meg er det alvorlig, men jeg er mye mer bekymra for unge musikere

Kontantstøtten bidrar til at flere kan holde hjulene i gang under koronakrisa, men Terje Tranaas er bekymra for utsiktene til mange av aktørene i kulturnæringa.

INNOVASJON: Terje Tranaas ser på internettkonsertene som har blitt sendt fra NTE Arena som en viktig innovasjon og utvikling i ei vanskelig tid. Han håper at kultur kan utvikles videre som næring også etter koronakrisa.  Foto: Tor Martin Årseth

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Som eneste namdalske kulturaktør har Terje Tranaas fått økonomisk kompensasjon gjennom statens kontantstøtteordning. Selv om det ikke er snakk om mer enn 5.203 kroner, kommer støtten godt med.