Grunneiere i Grong tvinges til å selge:

– Det er ikke vi som har gjort noe galt. Det er kommunen som har tatt seg til rette på vår eiendom

Grong kommune har gått til søksmål mot en av naboene til Grong næringspark. Kommunen vil utvide næringsområdet, men grunneieren nekter å selge. Nå havner saken i Namdal tingrett.

MINNER: Margot Hovik Berg viser fram barndomsgården slik den så ut da hun vokste opp. – Som alle kan se av bildet er det masse mark rund matjorda som kunne vært brukt til næringsformål. Hvorfor må kommunen bruke dyrka mark til det? spør hun. Til venstre Ingrid Hovik.  Foto: Stein Nervik

NAMDALSAVISA

GRONG: – Jeg synes det er helt snudd på hodet å bli stevnet for retten. Det er ikke vi som har gjort noe galt. Det er kommunen som med tvang har tatt seg til rette på vår eiendom, sier Margot Hovik Berg (75).