Håper at låtskriving, kirkeorgel og barnedans hjelper på søkertallene

Med flere nye tilbud som låtskriving, barnedans og kirkeorgel – håper Nærøysund kulturskole å få flere på søkerlista.

STØRRE MENY: Nærøysund kulturskole går ut med et bredt fagtilbud for neste skoleår for å sjekke interessen for både gamle og nye fag blant barn og unge i kommunen.   Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Nærøysund kulturskole har fungert som en sammenslått avdeling fra årsskiftet, men fram til nå har skolen likevel blitt drevet med to ulike organiseringer av fagtilbud og undervisning fra de to tidligere kommunene.