Forslag om å flytte 2.000 sau til alpinanlegget på Bjørgan. Bøndene protesterte, hyttefolket var positive

Sauebønder i Grong og Namsskogan har i flere år slitt med bjørn som tar sau. For å avhjelpe situasjonen foreslo Fylkesmannen at sauene fra begge besetninger skulle flyttes til Bjørgan om årets beitesesong fortsatte med store tap. Men etter protester fra bøndene og Grong kommune har Fylkesmannen nå snudd.

KRITISK TIL HEMMELIGHOLD: Sauebøndene Randi Lund og Tor Arne Olsen er kritiske til at de ikke får innsyn i hele saksgangen mellom Klima- og miljødepartementet og Fylkesmannen når det gjelder hva som skal gjøres for å unngå en ny sommer med store rovdyrtap.   Foto: Birger Aarmo

NAMDALSAVISA

HARRAN: Begge de to beitebrukene som har slitt mest med store rovdyrtap de siste årene, har blitt presset hardt av myndighetene.