Har fått nei til innsyn i sakspapirer

Grong kommune får ikke se kommunikasjon mellom Klima- og miljødepartementet og Fylkesmannen.
NAMDALSAVISA

GRONG: Noe av bakgrunnen for at Fylkesmannen la fram forslag om å bruke Bjørgan som reservebeite skal ligge i et større oppdrag Fylkesmannen har fått fra Klima- og miljødepartementet knyttet til konfliktene mellom rovdyr og beitedyr i området.