Partene sto langt fra hverandre under befaring på Vårryggen:

– Kommunen har tilbudt et diktat

Kan kommunen ekspropriere eller har de tatt seg til rette på feil grunnlag. Det er noe Namdal tingrett må vurdere i tvistesaken mellom Grong kommune og Margot Hovik Berg.

BEFARING: Fra venstre: Margot Hovik Berg-grunneier, advokat Knut G. Fallrø, Lars Arnesen - Grong kommune, sorenskriver Lisa Elin Bech, kommunalsjef Stig Moum og advokat Rolf Christensen under befaringa i Grong næringspark.  Foto: Øivind rånes

NAMDALSAVISA

GRONG: – Det er mye i denne saken som tenderer mot myndighetsmisbruk fra kommunen, hvor kommunen blander rollene som offentlig myndighet og aktør som skal selge en eiendom, sa advokat Knut G. Fallrø.