Fiskeridirektoratet om lakserømningen fra Bjørøya 10. april:

Karakteriseres som stor rømning

8.895 laks på 5,5 til 6 kilo rømte fra oppdrettsanlegget til Bjørøya AS 10. april. Det karakteriserer Fiskeridirektoratet som en stor rømning.

– BEKLAGELIG AT SLIKT SKJER: Det sier Ståle Ruud, daglig leder i Bjørøya AS i Flatanger.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

FLATANGER: All slaktemoden laks som sto i de tre mærene i oppdrettsanlegget er nå slaktet. Det betyr at oppdrettsanlegget også har fått nøyaktig oversikt over hvor mange laks som forsvant da nota revnet i april.