Færre arbeidsledige enn ved utgangen av april

Nå peker pilene riktig veg

Det er nå registrert 951 helt arbeidsledige i Namdalen og Bindal, en nedgang på 174 personer siden utgangen av april.

NEDGANG: Nav Trøndelag har registrert færre personer som er helt arbeidsledige den siste uka.   Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det viser de ferskeste tallene fra Nav, som ble presentert denne uka.

Ser vi kun på Trøndelag, er det i dag registrert 18.432 helt ledige, mens 12.360 er delvis ledige. Samme tall for ei uke siden var henholdsvis 20.616 og 11.505.

Halvparten av de helt ledige arbeidssøkerne hører til Trondheim, som har et ledighetsnivå på 8,3 prosent.

I bykommunene ellers er andelen helt ledige på 9,5 prosent i Verdal, 9,3 prosent i Stjørdal, 7,3 prosent i Steinkjer, mens i Levanger og Namsos er henholdsvis 6,3 og 5,8 prosent helt ledige.

Ledigheten har gått ned i alle bransjer, viser tallene fra Nav Trøndelag.

Reiseliv og transport, samt butikk og salgsarbeid er fremdeles de yrkesgruppene med høyest ledighet.

– Dette er første gang siden korona-tiltakene ble iverksatt at vi ser en nedgang innenfor disse bransjene. Dette er positivt, men ledigheten er fremdeles veldig høy og vi tror det er lenge til vi nærmer oss en normalsituasjon. Vi oppfordrer derfor dem som enten har mistet jobben, eller som har uvisse framtidsutsikter på grunn av permitteringer, til å orientere seg i arbeidsmarkedet og vurdere om det er andre jobber som kan være aktuelle for en kortere eller lengre periode, sier Bente Wold Wigum, direktør i Nav Trøndelag.

Fordelt på alder er ledigheten størst blant dem mellom 20 og 29 år. Her er 11,3 prosent helt ledige, som tilsvarer nær 6.000 personer fordelt på de trønderske kommunene.

Lavest ledighet er det i Lierne kommune. Der er 18 personer helt ledige, som utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken. I fjellbygda er det imidlertid også 35 delvis ledige, som utgjør 4,9 prosent av arbeidsstyrken.

Leka har også relativt lav ledighet, med 3,6 prosent helt ledige.

Meråker har høyest andel ledige i Trøndelag, med 10,8 prosent helt ledige og 4,6 prosent delvis ledige.

Her er tallene for kommunene i NAs nedslagsfelt, med tallene fra april i parentes:

Kommune, helt ledige, % av arbeidsstyrken

Namsos 460 (543) 5,8

Nærøysund 191 (215) 3,6

Overhalla 92 (110) 4,5

Grong 57 (70) 4,8

Flatanger 31 (35) 5,2

Bindal 31 (37) 4,8

Høylandet 26 (29) 4,1

Namsskogan 23 (25) 5,5

Lierne 18 (34) 2,5

Røyrvik 12 (15) 4,8

Leka 10 (12) 3,6