PERSONLIG ØKONOMI

Koronapandemien endrer våre forbruksvaner

MER FORSIKTIG: Undersøkelser SpareBank 1 SMN har gjort på forbruksvaner under koronapandemien viser at vi etter 12. mars har redusert forbruket vårt med 20 prosent sammenlignet med tiden før 12. mars. 

NAMDALSAVISA

12. mars er en merkedag for framtida. Vi fikk store begrensninger på hvordan vi skulle forholde oss til hverandre. Mange av oss jobber hjemmefra, eller har blitt permitterte fra jobben vår, men de permitterte er ikke alene. Per 5. mai 2020 var 408.400 personer registrert som helt eller delvis arbeidsledige hos Nav, dette utgjør hele 14,6 prosent av arbeidsstyrken i Norge. Det er et vanvittig høyt tall, men likevel ser vi nå at ledighetstallene endelig begynner å gå nedover.