Se bildet fra frigjøringsdagen og flere Før i tida-bilder her

NAMDALSAVISA