– Vi har sett på gebyrnivået, og ser at inntektene er for høye i forhold til utgiftene

Administrasjonen i Nærøysund kommune skal legge fram et forslag om endrede kommunale gebyrer for vann og avløp.

FORESLÅR ENDRING: Teknisk sjef Håvard Hernes forteller at de skal legge fram en sak til politisk behandling hvor administrasjonen foreslår regulering av gebyrene.  Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Sammenslåinga av Vikna og Nærøy, samt ny måte å beregne gebyrer på, har gjort at satsene for de kommunale avgiftene ble satt høyere enn det som viste seg å være reelle kostnader.