Ny smittevernveileder i norsk idrett: «Frikjenner ballen»

Helsemyndighetene, i dialog med norsk idrett, har utarbeidet en ny felles smittevernveileder.

NY VEILEDER: Idrettslag og andre kan nå arrangere idrettsarrangementer som cuper, kamper og turneringer i samsvar med anbefalingene i veilederen. Arrangement på inntil 50 personer er tillatt – men på visse vilkår. (Illustrasjonsbilde)  Foto: Ingvild Kirkedam

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19. Det viktigste punktet er at det nå åpnes opp for mer ordinær idrettsaktivitet i lagidretter for de minste barna på grupper inntil ti personer.

Smittevernveilederen er utarbeidet av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og klargjør hvordan idrettslag kan utøve idrettslig aktivitet innenfor gjeldende smittevernsbestemmelser. Unntaket er toppfotballen som er underlagt særskilte regler.

Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund, er fornøyd med at veilederen klargjør at barn og unge kan komme i gang med tilnærmet ordinær aktivitet.

– I veilederen framkommer det nå at idrettslag kan tilrettelegge for mer normal trening for barn og unge også i idretter der det er vanskelig å unngå fysisk kontakt, som fotball og håndball. Veilederen gir en god beskrivelse av hvordan idrettslagene kan dele barna inn i grupper under slik trening slik at utilsiktet, fysisk kontakt begrenses til de som er med i gruppen. Det er en god start, sier hun.

Åpner opp for felles bruk av ball

I veilederen står det blant annet at så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av felles utstyr, vil risikoen for indirekte smitte være svært lav.

– Det åpnes nå for mer aktivitet med felles utstyr, som kasting av ball. Vi kan med dette si at ballen og annet felles berøringsutstyr herved er frikjent. Det gir gode muligheter for igangsettelse av mye idrettsaktivitet hvor man berører samme utstyr, sier Kvalevåg.

Ta i bruk innendørsanlegg

Veilederen gir også gode råd til hvordan en trygt kan ta i bruk innendørsanlegg.

– Kommuner og anleggseiere som har avventet å åpne idrettsanlegg bør nå snarest se hvordan de kan tilrettelegge for aktivitet igjen.

De viktigste punktene i smittevernveilederen:

  • Idrettslag og andre kan nå arrangere idrettsarrangementer som cuper, kamper og turneringer i samsvar med anbefalingene i veilederen. Arrangement på inntil 50 personer er tillatt – men på visse vilkår. Arrangementene bør gjennomføres lokalt.
  • Antall personer på ordinære treninger må ikke overstige 20 personer. Alle må holde minst 1 meters avstand.
  • Det er mulig for flere grupper á 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal.
  • Bruk av garderober er ikke tillatt, men toaletter skal kunne benyttes i tilknytning til garderobeanlegg.
  • Man kan bruke felles ball i idretter, også når ballen kastes med hendene, så sant smittereglene ved denne bruken opprettholdes.
  • Syke personer må holde seg hjemme
  • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
  • Idrettslaget er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres forsvarlig og i tråd med reglene
  • Idrettslaget bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon før oppstart
  • Idrettslag må vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er nødvendig for å gjennomføre aktivitet