Lierne har lavest ledighet i Trøndelag

1.750 færre i ledighetskø

Antallet som er registrert som arbeidssøkere i fylket fortsetter å falle. Nye tall fra Nav tirsdag viser at det nå er under 30.000 registrerte arbeidssøkere i Trøndelag.

NEDGANG: Arbeidsledigheten er på vei nedover i Namdalen. Lierne er den kommunen i Trøndelag med færrest ledige i prosent av arbeidsstyrken.  Foto: Holm, Morten

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – På det høyeste i uke 15 var antall arbeidssøkere 34 525 personer i Trøndelag. Nedgangen skyldes både at en del permitterte går tilbake i arbeid, og at færre nye arbeidssøkere melder seg ledig, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.