Arne Haugland til minne

NAMDALSAVISA

Det er med stor sorg vi har mottatt beskjed om at vår advokat gjennom flere tiår er gått bort.