Legger fram forslag til kommuneplan som de ikke kan stå inne for

Røyrvik skviset av Fylkesmannen

I flere år og gjennom flere runder har Røyrvik kommune jobbet med ny kommuneplan. Det forslaget som formannskapet nå sender ut på høring er ikke en plan som ordfører Hans Oskar Devik synes er bra for kommunen.

MENER KOMMUNEN BLIR VINGEKLIPPET: Røyrvik kommune har nylig lagt ut forslag til ny arealdel til kommuneplanen på høring. Et forslag som ordfører Hans Oskar Devik mener er for detaljstyrt av blant andre Fylkesmannen som har kommet med veldig mange innsigelser på den planen som kommunen opprinnelig ville ha.  Foto: Stein Nervik

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: – Det er et veldig behov for å oppgradere den kommuneplanen vi har i dag. Den er alt for gammel, og har egentlig vært overmoden for utskifting i mange år, sier ordfører Hans Oskar Devik.