Her er den nye reindriftsdirektøren

Camilla Knutsen (41) er ansatt som reindriftsdirektør hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Camilla Knutsen  Foto: Fylkesmannen

NAMDALSAVISA

Knutsen får ansvar for å følge opp ei naturbasert næring med ca. 40.000 rein som utøves over store deler av Trøndelag og i flere av fylkene sør for oss.