Kommunen oppretter eget korona-fond for næringslivet

Det etableres et eget fond for å begrense de negative effektene av covid-19 på næringslivet i Namsos kommune.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det har kommunestyret i Namsos bestemt. I vedtaket vises det til at fondet må samordnes med statlige og regionale tiltakspakker.