Opposisjonen på Stortinget blokkerer domstolreform – Namdal tingrett berges

– Det slår når hele Namdalen står bak

Alle har de kjempet for å berge Namdal tingrett. Nå har de fått belønning for innsatsen. – Innsatsen og engasjementet til lokalpolitikerne har vært helt avgjørende, mener stortingsrepresentant.

GLEDE I TINGRETTEN: Et flertall i Stortinget berger Namdal tingrett, og den lokalpolitiske innsatsen og engasjementet har vært stor. Fra venstre: Marika Aakervik Pedersen (Frp), ordfører Arnhild Holstad (Ap), Steinar Lyngstad (Sp), varaordfører Kjersti Tommelstad (SV) og leder Stian Brekkvassmo i Namdal regionråd.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Fire lokalpolitikere og lederen i Namdal regionråd er samlet i lokalene til tingretten i fjerde etasje. Stemninga, gleden og lettelsen er stor – få timer etter at det er blitt kjent at Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV har bestemt seg for å si nei til regjeringas forslag om å redusere antall rettskretser i Norge.