Bor du ved en av de store elvene i Trøndelag? Forbered deg på flom!

I samarbeid med NVE region Midt-Norge ber Fylkesmannen flomutsatte kommuner i Trøndelag forberede seg på mulig flom.

– Mange har spådd storflom: – Lokalt her langs Namsen er det mange i år som har spådd storflom. Selv om sandbankene vises godt ute i elveleiet, vokser elva raskt når det først flør, sier daglig leder Halldis Blengsli ved Bjøra camping i Overhalla.  Foto: Erlend Malmo, Trønder-Avisa

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: De utsatte vassdragene som NVE og Fylkesmannen advarer spesielt mot, er de nordtrønderske elvene Verdalselva, Steinkjerelva, Namsen, samt elver i Lierne og Snåsa kommuner, og Gaula og Driva i Sør-Trøndelag.