Nei fra utvalgsflertall til skifte av vinduer mot Nærøysundet

– Horribelt, sier Frp-leder

– Det er horribelt at ikke folk selv skal få bestemme hvilke vinduer de vil ha! Frp-leder Terje Settenøy er ikke nådig etter siste møte i utvalg for næring og natur.

NABOLAG : Nabolaget på Marøya består av ulike boligløsninger. Huset der det er søkt om fasadeendringer liger midt på bildet.   Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Et flertall i utvalget vedtok å følge kommunedirektørens innstilling om å avslå søknaden om tillatelse til fasadeendring på et bolighus i Nærøysund kommune. Huseieren på Marøya hadde søkt om å få skifte vinduer i første etasje, men kommunedirektøren mente «omsøkte tiltak ikke hadde gode visuelle kvaliteter i forhold til seg selv eller omgivelsene».