Gjør om jernbanelinje til turløype

Overhalla kommune har satt av 150.000 kroner til å ruste opp jernbanelinja til å bli ei løype som skal friste flere til å gå på tur.

NY TURLØYPE: Overhalla kommune går nå i gang med et nytt prosjekt hvor 3,95 km av Namsosbanen skal gjøres om til gang- og sykkelveg. Fra venstre: Avdelingsingeniør Annbjørg Eidheim, ordfører Per Olav Tyldum og kultursjef Siri Hongseth.  Foto: Overhalla kommune

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: I Overhalla satses det på såkalte grønne snarveger, og nå står et nytt prosjekt på trappene. Kommunen har nylig inngått leieavtale med Bane Nor på deler av strekninga på Namsosbanen. 3,95 km av jernbanelinja skal nå gjøres om til turløype.