Starter jakta på flere læreplasser

WorldSkills Norway og fylkeskommunene starter i juni en Læreplassjeger-kampanje for å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser.

Synlighet: Målet med Læreplassjeger-kampanjen er å skape synlighet og oppmerksomhet rundt behovet for flere lærebedrifter og læreplasser. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er nødvendig med et krafttak for å skaffe flere læreplasser nå på grunn av korona-situasjonen. Dette blir en landsomfattende kampanje som starter opp i juni og vil pågå til godt utpå høsten. Målet er å sikre at flere bedrifter og institusjoner tar inn lærlinger, sier sekretariatsleder Elisabeth Lange i WorldSkills Norway.