Slik svarer Justis- og beredskapsdepartementet på utsettelsen av helikopterplattform

– Saken er fortsatt under behandling

Mens kritikken hagler over utsettelsen av utbygging av ny helikopterplattform ved Sykehuset Namsos, svarer Justis- og beredskapsdepartementet at Namsos er et av stedene der det vurderes tilpasninger.

KREVER NY PLATTFORM: Her det nye helikopteret som krever en plattform pga såkalte downflush’n som gjør det umulig å lande på bakkeplan i tettbebygde strøk. De tillitsvalgte ved Sykehuset Namsos ber om at alle folkevalgte i Trøndelag gjør sitt for å sørge for en ny landingsplass tilknyttet sykehuset.  Foto: Forsvarets redningstjeneste

NAMDALSAVISA

NAMSOS/OSLO: I tur og orden har fagforening, Helse Midt-Norge, Helse Nord-Trøndelag, ordfører i Namsos, stortingsrepresentant og Namdal regionråd vist sin frustrasjon over at utbygging av landingsplass for det nye redningshelikopteret AW101 på sykehuset er utsatt for fjerde gang.